Kapcsolat

Elérhetőségeink:

dr. Novák Nóra
ügyvéd

Mobil: +3620-9330-113

Iroda: 1056 Budapest, Március 15. tér 7.

Email: nn@drnovaknora.com
Skype: novak.nora

 

Az ügyvédi tevékenység

Az ügyvédi tevékenységre vonatkozó legfontosabban szabályokat Magyarországon az ügyvédi tevékenységről szóló törvény határozza meg. Ezen felül az ügyvédek a kamarai szabályzatokban foglaltaknak is megfelelően végzik a tevékenységüket.

Az ügyvédi hivatás – jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül – az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti jogvita – lehetőség szerinti – megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely tevékenység magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést.

Az ügyvéd legfontosabb feladatai közé az ügyvédi konzultáción személyesen vagy online végzett jogi tanácsadás, az okiratszerkesztés és ellenjegyzés, valamint a peres és peren kívüli jogi képviselet tartozik, ezen felül az ügyvédek jogosultak ingatlanközvetítői, mediátori és egyéb ügyvédi tevékenységet kiegészítő tevékenységek ellátására is.

Fontos tudni, hogy az ingatlan jogügyletekben a szerződések érvényességéhez szükséges az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetés, amely ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján lehetséges.

Az ingatlan jogügyleteken kívül a cégeljárásokban (cégalapítás, cégmódosítás, cégmegszüntetés) is szükséges az ügyvédi ellenjegyzés, hogy az alapítást vagy módosítás a cégbíróság bejegyezze a cégnyilvántartásba.

Az ügyvédi tevékenységek közül a jogi tanácsadáson túlmenően, okiratszerkesztéssel és ellenjegyzéssel, az adott ügyben szükséges hatósági eljárásokban (így például ingatlanügyi hatóság, különböző engedélyek kiadása során eljáró egyéb hatóságok, fogyasztóvédelmi hatóság előtt) vállalt teljes körű jogi képviselettel, valamint peres és peren kívüli jogi képviselettel segítjük ügyfeleinket.

Személyre szabott, átfogó jogi megoldásokkal segítjük ügyfeleinket, célunk a hosszútávú, eredményes ügyfélkapcsolatok kialakítása, fenntartása, melynek alapja a rugalmas és hatékony együttműködés.

Hogyan jön létre az ügyvédi megbízás irodánkban?    

Az ügyvédi konzultáció során részletesen átbeszélésre kerül az adott ügy, melynek alapján az ügyvéd tájékoztatást nyújt megoldási lehetőségekre és a további lépésekre vonatkozóan. Amennyiben a konzultáció során vagy azt követően a felek meg tudnak állapodni az ügyintézésben és annak alapvető, lényeges elemeiben, úgy az eljáró ügyvéd az ügyfél kérésére előkészíti  az ügyvédi megbízási szerződést.

A megbízási szerződés aláírására személyesen vagy távollévők között (online) is lehetőség van, távazonosítással.

Az ügyvédi konzultáció kivételével, az ügyről az ügyvéd tényvázlatot vesz fel, amely tartalmazza az ügy tényállását, körülményeit, a szükséges egyéb adatokat és az ügy elintézésének legfontosabb lépéseit. A tényvázlat szintén az ügyvédi megbízási szerződés részét képezi.

Ügyvédi tevékenységünket magyar és angol nyelven folytatjuk a polgári (elsősorban gazdasági) jog területén, magyarországi és határon átnyúló ügyletekben egyaránt. Büntetőügyekben partnereinek bevonásával dolgozunk.

 

hu_HU